Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия

Ателие  “ИКОНОГРАФИЯ”

към Пловдивска митрополия

qweОсновната задача на образуваното към Светата Пловдивска митрополия ателие по “Иконография” се изразява в запознаването със същността на църковните изкуства, което изисква придобиването на теоретични и практически умения за тяхното изпълнение съобразно канона на източноправославната църква. Занятията в ателието ще бъдат, както теоретични, така и практически.

Акцент на предлаганото в ателието по “Иконография” обучение е иконописта, стенописта, стъклописта и мозайката. В бъдеще към програмата ще бъдат включени дърворезба, църковна утвар и текстил. За тази цел курсантите ще получат широка богословска подготовка и познания. Те се изразяват в изучаването на догматическия смисъл на библейските текстове.

2 2

Като част от обучението в тази насока е и запознаването с литургиката и нейното отражение върху църковната архитектура и декорацията на храма. В този аспект ще се изучават декоративните елементи, както стенописни, така и пластични, тяхното развитие и символизъм.

В областа на иконописното изкуство курсантите ще изучават основните техники и технологични процеси, свързани със самата иконопис- различни видове основи за икони, грундове, методи на позлатяване, лакове и др. Курсантите ще се запознаят  с  многовековната и традиционна техника “яйчна темпера”. Самата икона ще бъде разглеждана като изобразителен текст към Писанието, ще се дискутира възникването и същността ѝ.

Ателието ще развива художествените умения като рисунка, композиция , колорит и техника.

420995 10150625784951103 641034926 nОбучението в ателието по “Иконография” ще се провежда на нива според познанията на курсистите. Така те могат да се разграничат като начинаещи и напреднали, докато възрастовите групи се делят от първи до четвърти клас, от пети до седми клас, от осми до дванадесети клас и възрастни. В процеса на занятията се организират екскурзии до манастири и музеи за запознаване с образци на православното изкуство. Всяко лято се провеждат тематични летни лагерни школи.

Завършването на обучението в ателието ще бъде в рамките на майсторски клас. След неговото завършване курсистите ще бъдат зографи, подготвени за цялостно изписване на храма от иконите до стенописите. В курса ще бъдат канени и външни лектори, специалисти в съответната област.

Занятията ще бъдат провеждани сутрин и следобед по три часа през седмицата и почивните дни. Курсът по иконография се провежда в епархийския салон при храм "Св. Петка", гр. Пловдив.