Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия

Благовестие


 


     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Марк, глава 1, Иван Николов - ППТВ

     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Марк, глава 2, Иван Николов - ППТВ

     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Марк, глава 3, Иван Николов - ППТВ

     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Марк, глава 4, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Марк, глава 5, Иван Николов - ППТВ

     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Марк, глава 6, Иван Николов - ППТВ
{youtube}Q-axsdNMf0Q{/youtube}
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Марк, глава 7, Иван Николов - ППТВ

     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Марк, глава 8, Иван Николов - ППТВ
{youtube}E07UeZV3Uf0{/youtube}
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Марк, глава 9, Иван Николов - ППТВ

     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Марк, глава 10, Иван Николов - ППТВ
{youtube}4UsYL3zrpy0{/youtube}
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Марк, глава 11, Иван Николов - ППТВ

     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Марк, глава 12, Иван Николов - ППТВ

     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Марк, глава 13, Иван Николов - ППТВ

     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Марк, глава 14, Иван Николов - ППТВ

     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Марк, глава 15, Иван Николов - ППТВ
{youtube}5UjMRQmbNHM{/youtube}
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Марк, глава 16, Иван Николов - ППТВ

     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 1, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 2, Иван Николов - ППТВ
 
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 3, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 4, Иван Николов - ППТВ


 


     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 5, Иван Николов - ППТВ
      Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 6, Иван Николов - ППТВ
 
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 7, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 8, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 9, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 10, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 11, Иван Николов - ППТВ


 


     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 12, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 13, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 14, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 15, Иван Николов - ППТВ      Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 16, Иван Николов - ППТВ
 
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 17, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 18, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 19, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 20, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 21, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 22, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 23, Иван Николов - ППТВ
     Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Лука, глава 24, Иван Николов - ППТВТълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 1, Иван Николов - ППТВ

 


 

 

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 2, Иван Николов - ППТВ

 


 

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 3, Иван Николов - ППТВ

 


 

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 4, Иван Николов - ППТВ

 


 

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 5, Иван Николов - ППТВ

 


 

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 6, Иван Николов - ППТВ

 


 

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 7, Иван Николов - ППТВ

 


Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 8, Иван Николов - ППТВ

 


 

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 9, Иван Николов - ППТВ

 


 

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 10, Иван Николов - ППТВ

 


 

{youtube}hgIHupvsXG8{/youtube}

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 11, Иван Николов - ППТВ

 


 

{youtube}0qAfRQ1LxSk{/youtube}

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 12, Иван Николов - ППТВ

 


 

{youtube}KznpjNIKKqA{/youtube}

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 13, Иван Николов - ППТВ

 


 

{youtube}RE0Y_khM53Q{/youtube}

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 14, Иван Николов - ППТВ

 


 

{youtube}brxhQUvAkHc{/youtube}

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 15, Иван Николов - ППТВ

 


 

{youtube}pqh1BnhG_JE{/youtube}

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 16, Иван Николов - ППТВ

 


 

{youtube}T4qljEiWvOE{/youtube}

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 17, Иван Николов - ППТВ

 


 

{youtube}ndZlGA9ou80{/youtube}

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 18, Иван Николов - ППТВТълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 19, Иван Николов - ППТВ{youtube}NyMQYTB2e-U{/youtube}

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 20, Иван Николов - ППТВ{youtube}0YAVVqJOAX0{/youtube}

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Йоан, глава 21, Иван Николов - ППТВ
{youtube}sRetxAYOrHk{/youtube}

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 1, Иван Николов - ППТВ

 Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 2, Иван Николов - ППТВТълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 3, Иван Николов - ППТВТълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 4, Иван Николов - ППТВТълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 5, Иван Николов - ППТВ{youtube}2La5CO-QeY8{/youtube}

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 6, Иван Николов - ППТВ
Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 7, Иван Николов - ППТВТълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 8, Иван Николов - ППТВТълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 9, Иван Николов - ППТВ


Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 10, Иван Николов - ППТВ


 

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 11, Иван Николов - ППТВ


 

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 12, Иван Николов - ППТВТълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 13, Иван Николов - ППТВ


Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 14, Иван Николов - ППТВ


Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 15, Иван Николов - ППТВ


Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 16, Иван Николов - ППТВ
Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 17, Иван Николов - ППТВ
Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 18, Иван Николов - ППТВ
{youtube}lx48aCeyu68{/youtube}

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 19, Иван Николов - ППТВ

{youtube}aM1QJT-75rE{/youtube}

Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 20, Иван Николов - ППТВТълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 21, Иван Николов - ППТВТълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 22, Иван Николов - ППТВ
Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 23, Иван Николов - ППТВ
Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 24, Иван Николов - ППТВ
Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 25, Иван Николов - ППТВ
Тълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 26, Иван Николов - ППТВТълкувание на Евангелието по св.ап. и ев. Матей, глава 27, Иван Николов - ППТВ