Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия

В помощ на учителите по религия

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПРЕПОДАВАЩИ РЕЛИГИЯ - ПРАВОСЛАВИЕ В ПЛОВДИВСКА ЕПАРХИЯ

    Съгласно заповед № РД09 - 1474 / 24.07.18 г.

се утвърждават нови учебни програми по предмета ”Религия”, които влизат в сила от 2018/2019 учебна година.

Учебните програми са публикувани на официалната електронна страница на МОН.

Линк към сайта на МОН - https://www.mon.bg/bg/98

Молим Ви да се съобразите с направените промени.

Културно - просветения отдел към Пловдивска света митрополия Ви пожелава успешна и благодатна нова учебна година!