Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия

Новини

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПЛОВДИВСКИЯ МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ ПО ПОВОД ИНФОРМАЦИИ В МЕДИИТЕ ЗА СЪБИТИЯ В ХРАМА „СВЕТА ТРОИЦА” – ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ

ИЗЯВЛЕНИЕ

 НА ПЛОВДИВСКИЯ МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ

ПО ПОВОД ИНФОРМАЦИИ В МЕДИИТЕ ЗА СЪБИТИЯ

В ХРАМА „СВЕТА ТРОИЦА” – ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ

В отговор на повишения обществен интерес към събитията в храм „Св. Троица” в град Стамболийски от последните дни, информираме обществеността:

Ние, православните християни, вярваме, че вярата в Бог и обръщането с искрена молитва към Него, Света Богородица и другите светци и Божии угодници е в състояние да предизвика въздействието на Светия Дух и чрез Него появата на благотворни, положителни явления. Това, което хората възприемат и обясняват с понятието „чудо”, са трансцедентни процеси, непонятни за науката и медицината, но които се проявяват чрез обективни факти и са доказателство за съществуването на реалност, в която се реализира действието на Божията воля. Да, чудеса има. Искрената вяра в Бога е в състояние да предизвика чудеса. Случването на чудеса е факт, многократно проверен и доказан.

Същевременно с понятието „чудо” не бива да се злоупотребява, за да не се предизвикват у вярващите изкушения и съблазни. Прибързаното определяне на дадени факти и явления като чудо, без те да са подложени на щателна проверка по установения църковно- каноничен ред, е в състояние вместо да укрепи, да разколебае вярата, и да нанесе щета на авторитета на Православната църква.

Поради това наредих да бъде извършена прецизна проверка и анализ на случая в храм „Света Троица” в гр. Стамболийски. Проверката да бъде извършена от 10-членна комисия, ръководена от Протосингела на Пловдивската митрополия. В комисията, освен свещеници, да бъдат включени и медици с необходимата специализирана експертиза. Докладът на комисията да ми бъде представен своевременно, а при необходимост с резултатите от проверката ще запозная и Светия Синод на Българската православна църква.


+ Пловдивски митрополит Николай