Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия
Пловдивска Света Митрополия

Неделна проповед

8. НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА – ПЕТДЕСЕТНИЦА. СВЕТА ТРОИЦА

Евангелско четиво (Йоан 7:37-52; 8:12)
 ДУХОНОСЦИ ИЛИ ДУХОБОРЦИ
     Който вярва в Мене, из неговата утроба, както е речено в Писанието, ще потекат реки от жива вода. Това каза за Духа, Когото щяха да приемат вярващите в Него(Йоан 7:38-39)
     Поздравявам ви, възлюбени в Христа братя и сестри, с днешния велик празник – Слизането на Светия Дух над апостолите!
   Когато учениците на Господа тъгували поради предстоящата им раздяла с техния любим Учител, Той им казал в прощалната Си беседа с тях: “Сърцето ви се изпълни с тъга. Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да си замина; защото, ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пратя... А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина” (Йоан 16:6-7, 13).    Господ изпълнил обещанието Си. За това свидетелства евангелист Лука: “Когато настана ден Петдесетница, те (апостолите – б.т.) всички бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях. И всички се изпълниха с Дух Светий...“(Деян. 2:1-4).    Кой е Светият Дух и каква промяна настъпила с Христовите ученици след приемането Му?    Светият Дух е третото Лице на Светата Троица. Светият Дух е също такъв истински Бог, каквито са Отец и Син, ала не отделно Божество от Тях, а едно Божество с Тях. Той е Живототворящ Господ, Цар небесен, Утешител, Дух на истината, Който е навсякъде и изпълва всичко, Съкровище на всяко добро и благо, Подател на живота, Очистител на всяка греховна нечистота и Спасител на нашите души. Светият Дух изхожда предвечно от Отца и се изпраща на света чрез Сина, тоест чрез повярването в Иисуса Христа.    След като Светият Дух слязъл над апостолите, те от немощни станаха крепки (Евр. 11:34), от прости галилейски рибари станали учители на вярата (Йоан 14:26), носители на Божествената истина и благодат (Йоан 16:13).    Ала Христос обещал да даде Своя Свети Дух не само на апостолите, но и на всички, които повярват в Него. “Който вярва в Мене – благовества нашият Спасител, –  из неговата утроба (разбирайте душата – б.т.), както е речено в Писанието, ще потекат реки от жива вода (живата вода е благодатта на Светия Дух – б.т.).”Това каза за Духа, Когото щяха да приемат вярващите в Него (Йоан 7:38-39).    Това приемане на Светия Дух от повярвалите в Иисуса Христа става при Тайнството Миропомазване. Миропомазването е Тайнство, чрез което на вярващия се подават даровете на Светия Дух, които го укрепват в християнския живот и го определят като пълноправен член на Светата Православна Църква. Миропомазването е духовният паспорт на православния християнин. Сектантите нямат Миропомазване, а значи нямат и Светия Дух. Със свето миро се помазват, запечатват с даровете на Светия Дух челото – за очистване на ума и мислите; гърдите – за освещаване на сърцето и желанията; очите, ушите, ноздрите и устата – за освещаване на сетивата; ръцете и нозете – за освещаване на делата човешки. По такъв начин се освещава целият човек, става храм Божий и жилище на Светия Дух. СветиЕфрем Сирин пише: “С печата на Светия Дух се запечатват всички входове на душата ти и бесовете вече нямат достъп до нея; запечатват се също всички твои членове. Чрез Миропомазването Небесният Цар полага върху теб Своето писмо, което е Въплътеното Слово, и след това го запечатва с огън, за да не могат да го прочетат чужди и враждебни хора и духовеи да не развалят прекрасните букви.    Ние ще запазим получената благодат на Светия Дух и няма да отпаднем от нея, ако добросъвестно се борим със своите страсти и особено със страстта на гордостта – поучава светител Серафим (Соболев). Заради гордостта не само благодатта се отдалечава от нас, но нещо повече –ние ставаме противници на Самия Бог.    “Нека също така да се борим добросъвестно и решително със страстта на тщеславието – продължава поучението си светител Серафим. – Тази страст погубва завинаги не само грешници, но често и светци, като ги кара да мислят, че те със свои сили са у годили на Бога...”    Да се противим на плътската блудна страст. Докато тя господства в нас, ще бъдем лишени от благодат и подобно на езичниците ще бъдем чужди на Бога и на всички Негови неизказани милости15.
     Братя и сестри,      Ние сме или духоносци, или духоборци. Ако усилваме вярата си и свалим от себе си всякакво бреме и греха, който ни лесно омотава,(Евр. 12:1), ние сме духоносци. Ако пък следваме делата на плътта... прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади... гняв... ереси, завист, убийства, пиянство, срамни гощавки... (Гал. 19:21), тогава сме духоборци. Ако пазим неповреден печата на Светия Дух, даден ни при Миропомазването – а този печат е Православната вяра – ние сме духоносци; ако пък сме православни само по име, а на дело се увличаме от разни суеверия или сме склонни да хвалим и нашата вяра, и някоя чужда – тогава сме духоборци. Ако се каем искрено за греховете си и прощаваме на драго сърце оскърбленията, които ближният ни е нанесъл, Божият Дух живее в нас; ако пък сме твърдоглави и необрязани по сърце и души, хранейки омраза срещу себеподобния, тогава сме противници на Светия Дух (срв. Деян. 7:51).    Духоносци или духоборци - това е нашият избор, желанието на нашата свободна воля: смърт или живот, светлина или тъмнина, ад или рай. И днес ние дойдохме в този свят храм на този светъл празник да изберем Живота, Светлината, духовния Рай, Който е Светият Дух. И днес ние дойдохме, за да вземем и отнесем по домовете си заедно с ореховите листа, символ на благодатния огън на Светия Дух, и Неговите дарове: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание (Гал. 5:22-23).
              Благодатта да бъде с всички вас. Амин.