Ателие  “ИКОНОГРАФИЯ”

към Пловдивска митрополия

qweОсновната задача на образуваното към Светата Пловдивска митрополия ателие по “Иконография” се изразява в запознаването със същността на църковните изкуства, което изисква придобиването на теоретични и практически умения за тяхното изпълнение съобразно канона на източноправославната църква. Занятията в ателието ще бъдат, както теоретични, така и практически.

Акцент на предлаганото в ателието по “Иконография” обучение е иконописта, стенописта, стъклописта и мозайката. В бъдеще към програмата ще бъдат включени дърворезба, църковна утвар и текстил. За тази цел курсантите ще получат широка богословска подготовка и познания. Те се изразяват в изучаването на догматическия смисъл на библейските текстове.

2 2

Като част от обучението в тази насока е и запознаването с литургиката и нейното отражение върху църковната архитектура и декорацията на храма. В този аспект ще се изучават декоративните елементи, както стенописни, така и пластични, тяхното развитие и символизъм.

В областа на иконописното изкуство курсантите ще изучават основните техники и технологични процеси, свързани със самата иконопис- различни видове основи за икони, грундове, методи на позлатяване, лакове и др. Курсантите ще се запознаят  с  многовековната и традиционна техника “яйчна темпера”. Самата икона ще бъде разглеждана като изобразителен текст към Писанието, ще се дискутира възникването и същността ѝ.

Ателието ще развива художествените умения като рисунка, композиция , колорит и техника.

420995 10150625784951103 641034926 nОбучението в ателието по “Иконография” ще се провежда на нива според познанията на курсистите. Така те могат да се разграничат като начинаещи и напреднали, докато възрастовите групи се делят от първи до четвърти клас, от пети до седми клас, от осми до дванадесети клас и възрастни. В процеса на занятията се организират екскурзии до манастири и музеи за запознаване с образци на православното изкуство. Всяко лято се провеждат тематични летни лагерни школи.

Завършването на обучението в ателието ще бъде в рамките на майсторски клас. След неговото завършване курсистите ще бъдат зографи, подготвени за цялостно изписване на храма от иконите до стенописите. В курса ще бъдат канени и външни лектори, специалисти в съответната област.

Занятията ще бъдат провеждани сутрин и следобед по три часа през седмицата и почивните дни. Курсът по иконография се провежда в епархийския салон при храм "Св. Петка", гр. Пловдив.